Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

KONTROLNÍ SYSTÉM A HOSPITAČNÍ ČINNOST VE ŠKOLE (WEBINÁŘ)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:     13223 

AKREDITOVÁNO MŠMT:  č.j.  č.j. MSMT-28959/2022-4-888

FORMA:                            on-line

                 

LEKTOR:

Mgr. Miroslav Hanzelka - zkušený a uznávaný lektor s praxí ředitele školy, školního inspektora, ředitele odboru metodiky ČŠI,                                             ústředního školního inspektora a lektora různých forem vzdělávání školského managementu.

TERMÍN A ČAS:

čtvrtek 27. dubna 2023    

13:30 - 17:30 hod (90 min. bloky, s přestávkami mezi bloky)
             13:00 - 13:30 hod .......doba pro ověření a navázání spojení     

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA 

 kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

CENA:  

1300,- Kč  platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce  (viz Smluvní podmínky)
                 v případě neuhrazené platby nebude účastníkovi zaslán odkaz na připojení k webináři, nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 21. dubna 2023 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na tel. 737621154)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

        

URČENO:
pro ředitele a jejich zástupce v MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, pro vedoucí pracovníky školských zařízení. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Tento vzdělávací program se soustřeďuje zejména na praktické zkušenosti s nastavením kontrolního systému a konkrétní doporučení pro hospitační činnost od jejich přípravy až po vyhodnocení, a to včetně výstupů pro další řízení pedagogů. Důsledky nedostatků a pochybení ze stran kontrolujících jsou buď jen formální (vytýkané kontrolami ČŠI) nebo se také mohou odrážet v negativních reakcích těch, kteří jsou nesprávně a nevhodně kontrolováni. 

Přehledně budou shrnuty legislativní a administrativní požadavky v oblasti kontrolních činností vedoucích pracovníků školy. Součástí jsou různé videoukázky z výcviku v posuzování kvality vzdělávání.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Jak nastavit systém kontrolní činnosti
- plán a oblasti kontrolní činnosti
- zaměření ČŠI při kontrole v pedagogické oblasti
- výkon a organizace kontrolní činnosti
- vyhodnocení a přenos výsledků z kontrolní činnosti

Jak efektivně provádět kontrolu v pedagogické oblasti - hospitační činnost
- význam hospitace jako nástroje kontroly a vedení pedagogů
- fáze, formy, zásady hospitační činnosti
- kritéria pro výkon hospitační činnosti
- hospitační záznam
- nácvik provádění hospitace na videoukázce vyučovací hodiny
- příprava a rozbor vzdělávacího celku po hospitaci
- vyhodnocení a přenos výsledků z hospitační činnosti k řízení pedagogů

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský