Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

KOMUNIKACE S AGRESIVNÍM ŽÁKEM NEBO RODIČEM

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14119 

AKREDITACE MŠMT:  č.j. MSMT- 14176/2017-2-594

 

URČENO: 
Učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům, a ostatním pedagogům škol a školských zařízení.  

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je nabídnout účastníkům návody na řešení, pokud se setkají s velmi agresivním chováním žáků ve třídě, ale také jak zvládnout rozhovor s agresivním rodičem, který se v dané situaci nedokáže ovládat. Co lze dělat, jak bezpečně reagovat, jak řešit situace, jak vést rozhovor? V rámci programu semináře si účastníci prakticky vyzkouší různé metody a nácviky podporující dobrou komunikaci s agresivními jedinci.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Úvod, očekávání a dosavadní zkušenosti s agresivním chováním žáků i jejich rodičů.
 • Agresivní chování - motivy chování, zisk z agresivního chování.
 • Ukázka bezpečných reakcí na agresi.
 • Krizové scénáře a vedení rozhovoru se žákem - praktický nácvik.
 • Proč je důležité dobře komunikovat s rodiči? Čemu se vyhnout?
 • Co pedagogové potřebují sdělit rodičům a proč se jim to někdy nevede.
 • Jak se vyhnout zbytečným konfliktům?
 • Jak otevřít diskuzi k problémům s chováním či prospěchu, jak nenásilnou cestou rodiče navést na správnou cestu?
 • Komunikace s rodičem, který se zlobí nebo pláče - praktický nácvik.
 • A proč musíme být tým, aby to fungovalo.
 • Konkrétní kazuistika
 • Závěrečná diskuse a výměna zkušeností  

 

Zájemci z MŠ a ZŠ ORP Valašské Meziříčí mohou uplatnit 50% slevu z ceny semináře - 50% bude hrazeno z prostředků projektu Místního akčního plánu výše uvedeného ORP bez ohledu na zřizovatele.

 

LEKTOR:

PhDr. David Čáp. Ph.D. - psycholog, speciální pedagog, působí na FF UK v Praze

TERMÍN a ČAS:

středa 15. května 2019

9.00 - 15:00 h s krátkou přestávkou na oběd (prezence 8:30 - 9:00 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1050.- Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: čtvrtek 9. května 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk