Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

JAK USNADNIT PŘECHOD DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA Z MŠ NA ZŠ

 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   13119

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 14176/2017-2-594                                                     

URČENO:
Učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga a dalším zájemcům o danou problematiku.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Seminář je zaměřen na rozšíření pedagogických kompetencí učitelů MŠ ve spolupráci s učiteli ZŠ v oblasti péče o děti se speciálními potřebami, konkrétně o děti s diagnostikovanou poruchou autistického spektra.

Hlavním cílem semináře je příprava dítěte s PAS na zvládnutí požadavků ZŠ. Náplní semináře je předat účastníkům zkušenosti o přechodu dětí PAS z mateřské školy na školu základní. O činitelích a faktorech, kteří takové změny ovlivňují, o možnostech a podmínkách, které zabezpečí plynulý přechod a o rizikách, která mohou nastat.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Základní projevy handicapu.
Zásady práce s dětmi s PAS a možnosti pomoci.
Zásady práce v jednotlivých problematických oblastech - představivost, komunikace, sociální vývoj.
Problematika emocí a sebepojetí.
Podmínky pro správné začlenění dětí s PAS do základní školy.
Školní zralost a školní připravenost (školní nezralost a nepřipravenost).
Dítě s PAS v základní škole a požadavky na něj kladené.
Činitelé ovlivňující přechod z mateřské školy do školy základní  
- učitel, asistent pedagoga
- škola, třída
- spolužáci
- rodiče
- dítě jako hlavní činitel
Komunikace s rodinou dítěte.
Diskuze, výměny zkušeností, pomoc při řešení konkrétních problémů

LEKTOR:

Mgr. Markéta Bergerová - odborník na danou problematiku
                                          Speciální pedagogické centrum Kroměříž  

TERMÍN:

ČAS:

úterý 9. dubna 2019

12.00 - 16:30 h (prezence 11:30 - 12:00 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

780.- Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 3. dubna 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk