Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

JAK SE VYHNOUT CHYBÁM V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PÍSEMNOSTECH, AKTUÁLNĚ Z PRACOVNÍHO PRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   18519    

URČENO:
Zaměstnancům personálních útvarů, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům a manažerům, majitelům a jednatelům firem, odborovým funkcionářům, a všem dalším zájemcům o pracovněprávní legislativu a její aktuální změny.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním vzdělávacím cílem je prohloubit a doplnit znalosti účastníků z oblasti zpracování pracovně právních písemností. Účastníci budou upozorněni na úskalí spojená s tvorbou příslušných dokumentů, nedostatky, chyby a jejich praktickou nápravu.

Součástí je seznámeni s posledními přijatými i připravovanými změnami pracovněprávních předpisů.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Co je pracovněprávní písemnost - dělení podle významu (kdy právní jednání a kdy ne) a formy (písemná x elektronická).
 • Forma písemností - kdy a jaká je předepsána, nedostatek formy a důsledky z toho vyplývající.
 • Kdo za zaměstnavatele písemnost podepisuje - zastupování zaměstnavatele v jednotlivých případech, případy podepisování „sám se sebou“.
 • Doručování písemností - podle jakých pravidel, formy doručení, důsledky vadného doručení, apod.
 • Rozbor vybraných pracovněprávních dokumentů
  - co v pracovní smlouvě ano a co určitě ne, povinné a možné náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  - jak správně nazvat změnu obsahu pracovní smlouvy, co musí obsahovat vytýkací dopis nebo výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
  - základní struktura výpovědi
  - na co nezapomenout v rozvrhu směn, jak nařídit práci přesčas
  - dohoda o mzdě vs. mzdový výměr
  - jak formulovat dohodu o srážkách
  - co by měla obsahovat tzv. dovolenka, má nějaké náležitosti tzv. propustka?
  - musí být v dohodě o odpovědnosti výčet svěřených hodnot?
 • Aktuální judikatura (nejen) Nejvyššího soudu v pracovněprávní oblasti
 • Vyjádření ústředních státních orgánů a aktuální výkladová stanoviska AKV
 • Přehled změn, které se v pracovněprávní oblasti staly nebo se připravují (podle stavu legislativy).
 • Diskuse, odpovědi na dotazy.
LEKTOR:

 JUDr. Petr Bukovjan - specialista na pracovní právo                                                                   

TERMÍN a ČAS:

pátek 29. listopadu 2019

9.00 - 14.00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1.300,- Kč  (vč. doprovodného materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 25. listopadu 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky 

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk