Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

JAK PŘIPRAVIT RODIČE NA VSTUP DÍTĚTE DO MŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 14221

AKREDITOVÁNO MŠMT :   č.j. MSMT-14977/2018-1-488

FORMA:            ON-LINE

URČENO:
Učitelkám a ředitelkám MŠ, asistentům pedagoga v MŠ.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem je rozšíření kompetencí pedagogů MŠ v oblasti komunikace s rodiči před vstupem a v průběhu docházky jejich dětí do MŠ. Účastníci budou upozorněni na příčiny možných obtíží, a jak se jim vyvarovat.  Naučí se, jak spolupracovat s rodiči, jak nastavovat výchovná pravidla a limity a tím umírňovat tzv. volnou výchovu bez hranic. Cílem je zefektivnit a sjednotit přístup všech, kteří se o dítě starají.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň:

 • Vývoj a nastavení dětského mozku v období předškolního věku.
 • Možnosti skupinové a individuální výchovy, socializační a emoční proces
 • Separační reakce aneb reakce na osiření
 • Příprava dítěte před nástupem do MŠ
 • Příprava rodiče na předání dítěte do školky, jak by rodič měli motivovat dítě před vstupem do MŠ?
 • První předání dítěte do MŠ
 • Co dělat, když se první předání podcení
 • Co dělat, když rodiče i učitelé dělají problémy
 • Vymezení hranic a pravidla jako důležitý výchovný prvek
 • Rozdíl vnímání a reagování mužského a ženského mozku
 • Rizika komunikace ryze ženského kolektivu s chlapci a otci
 • Individuální a skupinové vedení rozhovorů s rodiči a předávání informací o dětech
 • Diskuse, výměna zkušeností.
LEKTOR:

Mgr. Karel Opravil - etoped, odborník na mezilidské vztahy a komunikaci, autor publikací,
                                vzdělávacích projektů a vzdělávacích filmů                                                                   

TERMÍN

pondělí 17. května 2021

ČAS:

13:00 - 17:30 hod (90 min. bloky, s přestávkami mezi bloky)
                                12:30 - 13:00 hod... doba pro ověření a navázání spojení

CENA:  

950 Kč, platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky!!
v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář!!, nejsme plátci DPH     

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 11. května 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský