Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

IT technologie a robotizace na 1. stupni ZŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 13822

AKREDITACE MŠMTT:  č.j. MSMT-14487/2021-4-473

FORMA: prezenční

 

URČENO:
Učitelům 1. stupně ZŠ.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem vzdělávacího programu je přispět k inovaci ŠVP v oblasti využívání moderních komunikačních a informačních technologií při výuce v základních školách.

Přiblížit, jak se na tuto změnu nejlépe připravit z pozice ředitele školy, a jak nejlépe připravit na pedagogy, kterých se v souvislosti se žádoucím trendem problematika zavádění IT a robotizace do výuky bezprostředně dotýká.

Součástí semináře je praktická část, kde budou účastníci upozorněni na zdroje, které lze při změně ŠVP využívat a v praktické ukázce se seznámí, jak lze úspěšně při výuce využívat tablety, roboty, stavebnice apod.   

  

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

  •  Revize RVP ZV z pozice ředitele školy

- podmínky pro zavádění ICT ve škole
- základní pojmy - digitalizace, informatika, IT gramotnost
- jaké máme možnosti výuky ICT a robotiky na 1. st. ZŠ

  • Zkušenosti z práce s tablety Apple iPad a zajímavými aplikacemi - Kahoot, Socrative, digitální portfolio SeeSaw
  • Zkušenosti z práce s tablety Apple iPad a zajímavými aplikacemi - Kahoot, Socrative, digitální portfolio SeeSaw
  • Zkušenosti z práce s roboty ozoboty, Bee-boty, Dash, Sphero Ollie, stavebnicí Lego
  • Používání aplikace na blokové programování těchto zařízení
  • Vytváření úloh v daných aplikacích
  • Orientace v blokovém programování
  • Využívání zařízení a aplikace napříč různými předměty ve školním prostředí
  • Diskuze, odpovědi na dotazy, sdílení zkušeností

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - h) ICT v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

Mgr. Karel Moric - odborník na danou problematiku, ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice
Mgr. Natálie Nevřelová - odborník na danou problematiku, vyučující pedagog 1. stupni ZŠ
Mgr. Jana Gryzchová - odborník na danou problematiku, vyučující pedagog 1. stupni ZŠ

TERMÍN:

pátek 27. května 2022

ČAS:

8:00 - 14:30 hod (prezence 8:00 - 8:30 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, místo bude upřesněno

CENA:  

1700,- Kč  (včetně doprovodného materiálu a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH
                 v případě bezhotovostní platby nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 23. května 2022 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij