Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

HRY PRO ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY A NEKLIDU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 14521

AKREDITOVÁNO MŠMT:  č.j. MSMT-40343/2020-4-933 

FORMA: ON-LINE

 

URČENO:
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, speciálních škol, výchovným poradcům ZŠ, vychovatelům DD a vychovatelům výchovných zařízení, pedagogům volného času     

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je zmapovat hlavní zdroje neklidu a agresivity u dětí předškolního a mladšího školního věku, seznámit s psychologickou „první pomocí“ a prakticky předvést činnosti a hry, které podporují a usnadňují dětem vzájemnou spolupráci, dokáží mírnit negativní emoce a agresivitu. Účastníci budou mít možnost vytvořit si vlastní portfolio ze zásobníku jednotlivých druhů her a činností podporujících zvládání a zmírňování zkratkovitého jednání u dětí.

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

 • Co je to agresivita, základní pojmy, definice
 • Stupně agresivity, co agresivitu vyvolává
 • Prevence agresivity u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Nápady, jak pomoci agresivním dětem jak agresivitu eliminovat
 • Hra, jako inspirátor ke zklidnění a uvolnění
 • Čeho se vyvarovat
 • Zásobník her, pro zvládání agrese u dětí, kdy dochází ke zmírnění negativních emocí
 • Zásobník her, kdy dochází ke vzájemné spolupráci a orientaci v kolektivu
 • Způsoby a prvky relaxace, postupy při relaxaci v MŠ a ZŠ
 • Praktická ukázka relaxačních technik
 • Diskuze a sdílení zkušeností
LEKTOR:

Mgr. Alena Vlková - zkušená lektorka, speciální pedagog

TERMÍN

I. část:    pondělí 24. května 2021

II. část:   úterý 25. května 2021

ČAS:

v obou dnech vždy:
14:00 - 16:45 hod (90 min. bloky, s přestávkami mezi bloky)
                           13:30 - 14:00 hod. .... doba pro ověření a navázání spojení

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA  kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)
CENA:  

930,- Kč (včetně doprovodného materiálu, který bude zaslán po realizaci akce) nejsme plátci DPH
                platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky
                !! - v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář - !!   

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 18. května 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

  Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

 

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk