Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

Hospitační činnost v pedagogickém procesu

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 13621

AKREDITACE:  akreditováno MŠMT č.j. MSMT-40343/2020-4-933 

FORMA: on-line 

URČENO:
pro ředitele a jejich zástupce v MŠ, ZŠ, SŠ, případně i pro vedoucí pracovníky školských zařízení.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Webinář se soustřeďuje zejména na praktické zkušenosti s nastavením kontrolního systému a konkrétní doporučení pro hospitační činnost od jejich přípravy až po vyhodnocení, a to včetně výstupů pro další řízení pedagogů. Důsledky nedostatků a pochybení ze stran kontrolujících jsou buď jen formální (vytýkané kontrolami ČŠI) nebo se také mohou odrážet v negativních reakcích těch, kteří jsou nesprávně a nevhodně kontrolováni.

Přehledně budou shrnuty legislativní a administrativní požadavky v oblasti kontrolních činností vedoucích pracovníků školy. Součástí jsou různé videoukázky z výcviku v posuzování kvality vzdělávání.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Jak nastavit systém kontrolní činnosti
-
plán a oblasti kontrolní činnosti
- zaměření ČŠI při kontrole v pedagogické oblasti
- výkon a organizace kontrolní činnosti
- vyhodnocení a přenos výsledků z kontrolní činnosti

Jak efektivně provádět kontrolu v pedagogické oblasti - hospitační činnost
- význam hospitace jako nástroje kontroly a vedení pedagogů
- fáze, formy, zásady hospitační činnosti
- kritéria pro výkon hospitační činnosti
- hospitační záznam
- nácvik provádění hospitace na videoukázce vyučovací hodiny
- příprava a rozbor vzdělávacího celku po hospitaci
- vyhodnocení a přenos výsledků z hospitační činnosti k řízení pedagogů

LEKTOR:

Mgr. Miroslav Hanzelka - zkušený a uznávaný lektor s praxí ředitele školy, školního inspektora, ředitele odboru metodiky ČŠI,            ústředního školního inspektora a lektora různých forem vzdělávání školského managementu. Věnuje se hodnocení kvality výuky a aktivní publikační činnosti např. ve Výzkumném ústavu pedagogickém Praha,v nakladatelstvích RAABE, aj.

TERMÍN

čtvrtek 22. dubna 2021

ČAS:

09:30 - 13:00 h (90.min. bloky s přestávkamimezi bloky), 09:00 - 09:30 h .... doba pro ověření a navázání spojení

CENA:  

1240,- Kč  nejsme plátci DPH
platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky

!! - v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář!!     

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 15. dubna 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón