Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

GRAFOMOTORIKA

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   17019

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 25417/2016-1-678

URČENO: 
Učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům přípravných tříd, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního a raně školního věku. Zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Cílem semináře je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v oblasti grafomotorické a vizuomotorické, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte. Prezentovány budou jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomotorických dovedností a schopností dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Účastníci se prakticky seznámí s jednotlivými metodickými postupy, budou jim prakticky ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek.

 OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Rozvoj hrubé motoriky - koordinace, zpřesnění, harmonizace pohybů.
 • Rozvoj jemné motoriky - cvičení jemné motoriky.
 • Vizuomotorika - koordinace oko-ruka.
 • Ambidextrie.
 • LATERALITA - souhlasná, zkřížená.
 • Otázka leváků.
 • Prezentace vývojového hlediska vzhledem k nácviku jednotlivých grafomotorických prvků.
 • Cvičení vizuomotorické koordinace.
 • Metodika grafomotorických cvičení - metoda obtahování.
 • Odstraňování grafomotorických obtíží.
 • Prezentace metodických materiálů, pomůcek vhodných pro edukaci v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomorických schopností a dovedností.
 • Diskuse a sdílení zkušeností účastníků semináře.Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin.Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin.
LEKTOR:

Mgr. Lenka Bínová - oblíbená a zkušená lektorka, odborník na danou problematiku

TERMÍN a ČAS:

středa 23. října 2019

8.30 - 15:00 h (s krátkou přestávkou na oběd, prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262, přízemí 23. budovy průmyslového areálu Svit (2. budova pod Krajským úřadem Zlínského kraje, vedle restaurace „Prašád“ veřejné parkoviště naproti. V případě využití veřejné dopravy se jedná o cca 10 min pěší chůze od nádraží ČSAD

CENA:  

1000,- Kč (včetně drobného občerstvení, oběd není v ceně semináře) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 17. října 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk