Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

FKSP Z POHLEDU VYHLÁŠKY Č. 114/2002 SB. S OHLEDEM NA OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB VE VAZBĚ NA ZÁKON Č.586/1992 SB.

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   12823

akreditováno MŠMT:     pod názvem „FKSP ve školství“ č.j. MSMT-40343/2020-4-933

FORMA:                          PREZENČNÍ

 

LEKTOR:

Mgr. Markéta Seidlová - odborník na danou problematiku, člen týmu MF pro přípravu vyhlášky o FKSP
Ing. Andrea Hošáková - odborník na danou problematiku účetnictví VÚJ, daňová poradkyně

TERMÍN

středa 12. dubna 2023

ČAS:

10:00 - 14:00 hod  (prezence 9:30 - 10:00 hod)  

MÍSTO:  

Olomouc, Střední škola polytechnická, Nové Sady, Rooseveltova 472/79, vstup přes Domov mládeže!! (parkování v areálu školy omezeno,                  doporučujeme veřejné parkoviště LIDL, veřejná doprava z Hl. nádraží Olomouc, bus linka 19, 26,12, zastávka Velkomoravská,                         tra linka 5, zastávka Trnkova),

CENA:  

1490,- Kč (vč. doprovodného materiálu a drobného občerstvení) nejsme plátci DPH
                 v případě bezhotovostní platby nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky                                              

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 6. dubna 2023 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737 621 154)

                                                            

URČENO:
Ředitelům škol a školských zařízení, ředitelům zařízení sociálních služeb, ekonomům a účetním škol, ekonomům a účetním sociálních služeb a dalším zájemcům z příspěvkových organizací z oblasti kultury a sportu, zástupcům odborových organizací, odborným pracovníkům kontrolních orgánů zřizovatelů uvedených vybraných účetních jednotek. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je vysvětlit otázky tvorby a použití fondu v podmínkách roku 2023, po účinnosti vyhlášky č. 612/2020 Sb. s účinností od 1.1.2021 a 1.1.2022, která novelizuje vyhlášku č. 114/2002 Sb., o FKSP. V návaznosti na související platnou legislativu na praktických příkladech ukázat,  jak lze využívat finanční prostředky z FKSP, aniž by došlo k porušení právních předpisů, zejména dodržení zákonných podmínek pro osvobození jednotlivých čerpání od daně z příjmů fyzických osob. Účastníci budou rovněž upozorněni na daňové povinnosti související s využíváním finančních prostředků fondu, především v případě nepeněžního čerpání zaměstnanci.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP v platném znění 
 • Další právní předpisy vztahující se k FKSP
 • Účel fondu a jeho tvorba
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Okruh osob, které se mohou na čerpání fondu podílet
 • Praktické příklady a zásady použití prostředků fondu, jednotlivé aktivity, na co lze prostředky fondu použít
 • Stravování zaměstnanců - aktuální právní předpisy vztahující se ke stravování zaměstnanců
 • Nastavení vnitřního předpisu týkajícího se FKSP, tvorby a čerpání na daný aktuální rok
 • Vysvětlení obsahové náplně jednotlivých benefitů z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných předpisů
 • Praktické příklady čerpání nepeněžního plnění z pohledu zákona o daních z příjmů, vysvětlení limitů
 • Vysvětlení jaké peněžní čerpání FKSP zahrnout do hrubé mzdy zaměstnance
 • Dodanění nepeněžního čerpání při nesplnění podmínek osvobození dle § 6 odst. 9 ZDP - kdy nejpozději?
 • Diskuse a odpovědi na dotazy

Obsazenost:Volná místa

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume