Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

FKSP VE ŠKOLSTVÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   12423

FORMA:                          PREZENČNÍ

Akreditováno MŠMT:     č.j. MSMT-40343/2020-4-933

 

LEKTOR:

Mgr. Markéta Seidlová - odborník na danou problematiku, člen týmu MF pro přípravu vyhlášky o FKSP

TERMÍN:

pondělí 27. března 2023

ČAS:

9:00 - 12:30 hod  (prezence 8:30 - 9:00 hod)  

MÍSTO: 

Plzeň, Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99 (tram. 4 směr Košutka, zastávka „U Družby“)

CENA:  

1350,- Kč  (vč. doprovodného materiálu a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH
                  v případě bezhotovostní platby nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 21. února 2023 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

                                                                                                           

URČENO: 
Ředitelům škol a školských zařízení, ekonomům a účetním, zástupcům odborových organizací, odborným pracovníkům kontrolních orgánů zřizovatelů škol a školských zařízení 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je vysvětlit otázky tvorby a použití fondu v podmínkách roku 2023, po účinnosti vyhlášky č. 612/2020 Sb.  s účinností od 1.1.2021 a 1.1.2022, která novelizuje vyhlášku č. 114/2002 Sb., o FKSP. V návaznosti na související platnou legislativu, zákoník práce, na praktických příkladech ukázat,  jak lze využívat finanční prostředky z FKSP, aniž by došlo k porušení právních předpisů. Účastníci budou rovněž upozorněni na časté omyly a chyby při hospodaření s prostředky FKSP.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

  • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP v platném znění
  • Další právní předpisy vztahující se k FKSP
  • Účel fondu a jeho tvorba
  • Hospodaření s finančními prostředky
  • Okruh osob, které se mohou na čerpání fondu podílet
  • Praktické příklady a zásady použití prostředků fondu, jednotlivé aktivity, na co lze prostředky fondu použít
  • Stravování zaměstnanců - aktuální právní předpisy vztahující se ke stravování zaměstnanců
  • Daňové povinnosti
  • Diskuse a odpovědi na dotazy

Obsazenost:Volná místa

„Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij