Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

FKSP VE ŠKOLSTVÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   12919

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 29025/2017-1-1092

URČENO
Ředitelům škol a školských zařízení, ekonomům a účetním, zástupcům odborových organizací, odborným pracovníkům kontrolních orgánů zřizovatelů škol a školských zařízení.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je vysvětlit otázky tvorby a použití fondu v podmínkách roku 2019, seznámit účastníky se správnou aplikací vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP v platném znění. V konkrétních podmínkách jednotlivých organizací, v návaznosti na související platnou legislativu a Zákoník práce, na praktických příkladech ukázat, jak lze využívat finanční prostředky z FKSP, aniž by došlo k porušení právních předpisů. Účastníci budou rovněž upozorněni na nejčastější chyby a omyly.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Vyhláška o FKSP č. 114/2002 Sb., v aktuálním znění
Účel fondu a jeho tvorba
Právní předpisy vztahující se k FKSP
Stanovení rozpočtu a pravidel čerpání
Okruh osob, které se mohou podílet na čerpání rozpočtu
Zásady použití prostředků fondu, jednotlivé činnosti, na co lze prostředky fondu použít
Závodní stravování
Další související právní normy, vazba na daňové zákony
Diskuse a odpovědi na dotazy

 

LEKTOR:

Mgr. Markéta Seidlová - odborník na danou problematiku, autorka publikace o FKSP
                                       a závodním stravování  

TERMÍN a ČAS:

čtvrtek 4. dubna 2019

ČAS:

10:00 - 13:30 hod (prezence 9:30 - 10:00 hod)

MÍSTO: 

Zlín, Střední průmyslová škola, tř. Tomáše Bati 4187 

CENA:  

1000,- Kč (doprovodných materiálů a občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 29. března 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón