Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

FKSP VE ŠKOLSTVÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 14420

AKREDITOVÁNO MŠMT č.j. MSMT- 29025/2017-1-1092

URČENO:
Ředitelům škol a školských zařízení, ekonomům a účetním, zástupcům odborových organizací, odborným pracovníkům kontrolních orgánů zřizovatelů škol a školských zařízení.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je vysvětlit otázky tvorby a použití fondu v podmínkách od 1.1.2020, po účinnosti novelizované vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP ve znění nové vyhlášky č. 357/2019 Sb. Na praktických příkladech ukázat, v návaznosti na související platnou legislativu a Zákoník práce, jak lze využívat finanční prostředky z FKSP, aniž by došlo k porušení právních předpisů. Účastníci budou rovněž upozorněni na nejčastější chyby a nově na vynucené nestandardní řešení čerpání prostředků FKSP v důsledku „mimořádných opatření“. Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně. 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Vyhláška č. 357/2019 Sb., o FKSP
 • Účel fondu a jeho tvorba
 • Vazba na zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Tvorba fondu
 • Způsob hospodaření s fondem
 • Rozpočet fondu a pravidla čerpání
 • Okruh osob, kterým lze plnění z fondu poskytovat
 • Praktické příklady a zásady použití prostředků fondu, jednotlivé aktivity, na co lze prostředky fondu použít
 • Vyhláška o závodním stravování č. 84/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb. a vyhlášky 17/2008 Sb., a vyhláška č.430/2001 Sb., o závodním stravování
 • Daňové povinnosti
 • Diskuse a odpovědi na dotazy
LEKTOR:

Mgr. Markéta Seidlová - odborník na danou problematiku, autorka publikace o FKSP a závodním stravování  

TERMÍN:

pátek 25. září 2020 (přeloženo z 3.4.2020 resp.5.6.2020)

ČAS:

9:00 - 12:30 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Plzeň, Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99 (tram. 4 směr Košutka, zastávka „U Družby“)

CENA:  

1260,- Kč (doprovodných materiálů a občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

 pondělí 21. září 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson