Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODU A SLUŽBÁCH V KONTEXTU DRAMATICKÝCH ZMĚN V DPH V ROCE 2021

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 11521

FORMA: on-line

 

URČENO: 
Finančním účetním zaměřeným na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, auditorům, daňovým poradcům, jednatelům obchodních společností a obchodníkům se specializací na zahraniční obchod a služby. Znalost anglického jazyka není nutná. Seminář je celý veden v češtině. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je reagovat na potřebu ekonomických úseků (účtáren) organizací, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Účastníci budou seznámeni, jak s těmito doklady pracovat, jak vést jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Na praktických příkladech vydaných i přijatých daňových dokladů v češtině a angličtině (doklady v angličtině jsou součástí semináře) si účastníci semináře ujasní správné uplatnění DPH s důrazem na časové souvislosti v evidenci pro DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel. Své dotazy můžete poslat již v předstihu spolu s přihláškou

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :
Změny účinné od 1.9.2020 ve vazbě na přeshraniční obchod
Zásadní změny v přeshraničním obchodu se zbožím od roku 2021 v návaznosti na změnu úpravy EU v DPH
Pořízení zboží z jiného členského státu
- uplatnění DPH
- ukázka a náležitosti faktury
- řešení množstevní nebo kvalitativní reklamace, uplatnění nároku na odpočet - viz. § 11 ZDPH
Dodání zboží do jiného členského státu
- místo uskutečnění zdanitelného plnění, osoba povinná přiznat DPH
- důkazní prostředky pro daňový režim, souhrnné hlášení, množstevní bonus na konci sledovaného období
- zasílání zboží a prodej zboží na dálku nově
- ukázka a náležitosti faktury
- zboží v e-commerce a prodej přes elektronická rozhraní tj. nově od roku 2021
- přemístění zboží do JČS včetně konsignačních skladů
Dovoz zboží
- definice dovozu z hlediska celních a daňových předpisů s důrazem na rozdíly, celní režimy při dovozu
- uplatnění DPH při dovoz
- ukázka a náležitosti faktury při dovozu
- účetní souvztažnosti, rizika při dovozu
Vývoz zboží
- definice vývozu v celních a daňových předpisech
- uplatnění DPH při vývozu
- ukázka a náležitosti faktury při vývozu
- důkazní prostředky
Poskytnutí služeb do jiného členského státu a třetí země
- uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla - viz. § 9 ZDPH
- souhrnné hlášení - specifikace dle typu služeb
- ukázka a náležitosti faktury
- služby v e-commerce, zálohy na služby a jejich promítnutí do přiznání a souhrnného hlášení
Přijetí služeb z jiného členského státu
- uplatnění DPH u přijatých služeb - z EU i třetích zemí, režim samovyměření (případy)
- ukázka análežitosti faktur
- účtování přijatých služeb

Diskuse, odpovědi na dotazy.

 

LEKTOR:

Ing. Vladimír Zdražil - specialista na danou problematiku, člen metodické rady Svazu účetních

TERMÍN

čtvrtek 4. února 2021

ČAS:

9:00 - 13:30 h (bloky po 90 minutách s přestávkami 30 min. mezi bloky)                                                                                                                  8:00 - 8:30 h - doba pro ověření a navázání spojení
                        8:30 - 9:00 h - doba k odstranění případných nedostatků ve spojení

CENA:  

1.500,- Kč  (včetně doprovodného materiálu), nejsme plátci DPH, platba POUZE bezhotovostní nejpozději 3 dny před konáním                             akce (viz. Smluvní podmínky)       

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 29. ledna 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume