Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ENGLISH VOCABULARY - JAK SI PORADIT SE SLOVNÍ ZÁSOBOU V ANGLIČTINĚ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 139121

AKREDITOVÁNO MŠMT: č.j. MSMT- 16117/2019-2-544

FORMA: ON - LINE

  

URČENO:
Učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům víceletých gymnázií, vychovatelům ŠD. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je seznámit účastníky s technikami, které pomáhají žákům osvojovat si slovní zásobu, její upevňování a používání v souvislostech. Smysluplné procvičování poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a přispívá k sebevědomému řečovému i písemnému projevu. Naučí se pracovat s velkým množstvím slovní zásoby za relativně krátkou dobu.

Účastníci se dále naučí připravovat hry a pracovní listy „na míru“ svým žákům, vyzkouší si důležitost provázání učiva.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

How to present new vocabulary
- příklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup „bottom up“, jak se vyhnout překladu (Definitions games)

Practising vocabulary
- hry, které dětem pomáhají si procvičit naučené výrazy, a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, live bingo, running games, magic circles,anagrams, crosswords, wordsearches, Snap!  etc.)

Vocabulary props
 - seznámení s efektivními pomůckami, které žákům pomáhají pochopit a procvičit si slovní zásobu (listening dominoes, bingo, double bingo, happy family, concentration game, Fat Man, word fan, mind maps, Venn diagrams  etc.).

Dictionary work
- zaměření na problematiku slovníčků, triky, jak pracovat se slovníky, aby to podporovalo nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku (Fly Swat game!, Ring me up, Zlatá padesátka, hry s kartami)

Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků.

 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - c) cizí jazyky v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

Mgr. Sylvie Doláková - zkušená lektorka, dlouhodobě se zabývá metodikou výuky AJ

TERMÍN a ČAS:

 I.  část:   úterý      4. května 2021
II.  část:  pondělí 10. května 2021

v obou dnech vždy v čase
13.00 - 16:30 hod (90 min. bloky, s přestávkami mezi bloky 30 min)
                              12:30 - 13:00 hod ..... doba pro ověření a navázání spojení                      

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA 

 kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

CENA:  

1300 Kč  (včetně doprovodného materiálu), nejsme plátci DPH
                platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky

                !! - v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář - !!     

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 28. dubna 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk