Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ENGLISH VOCABULARY - JAK SI PORADIT SE SLOVNÍ ZÁSOBOU V ANGLIČTINĚ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   16419

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 16117/2019-2-544

                                               

URČENO: 
Učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je seznámit účastníky s technikami, které pomáhají žákům osvojovat si slovní zásobu, její upevňování a používání v souvislostech. Smysluplné procvičování poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a přispívá k sebevědomému řečovému i písemnému projevu. Naučí se pracovat s velkým množstvím slovní zásoby za relativně krátkou dobu.

Účastníci se dále naučí připravovat hry a pracovní listy „na míru“ svým žákům, vyzkouší si důležitost provázání učiva.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

How to present new vocabulary
- příklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup „bottom up“, jak se vyhnout překladu (Definitions games)

Practising vocabulary
- hry, které dětem pomáhají si procvičit naučené výrazy, a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, live bingo, running games, magic circles

Vocabulary props 
- seznámení s efektivními pomůckami, které žákům pomáhají pochopit a procvičit si slovní zásobu (listening dominoes, bingo, double bingo, happy family, concentration game, Fat Man, word fan, mind maps, Venn diagrams etc.).

Dictionary work 
- zaměření na problematiku slovníčků, triky, jak pracovat se slovníky, aby to podporovalo nejen zájem o práci, a také
 zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku (Fly Swat game!, Ring me up, Zlatá padesátka, hry s kartami)                    

Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků.

 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - c) cizí jazyky v rozsahu 8 hodin.                    

LEKTOR:

Mgr. Sylvie Doláková - zkušená lektorka, dlouhodobě se zabývá metodikou výuky AJ

TERMÍN a ČAS:

pondělí 14. října 2019

8.30 - 15:00 h (s krátkou přestávkou na oběd, prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

890,- Kč (vč. drobného občerstvení, oběd není v ceně semináře) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 8. října 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský