Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) V ROCE 2020 (TŘETÍ A ČTVRTÁ VLNA)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 12320

 

URČENO
Podnikatelům zejména z oblasti služeb a výroby (řemeslníci, opraváři, zemědělci, pekaři, řezníci, cukráři, kadeřníci, lékaři, advokáti) účetním, daňovým poradcům a dalším zájemcům, na které se vztahuje povinnost evidovat tržby 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem novely zákona č. 256/2019 Sb., o evidenci tržeb, s účinností od 1.11.2019, který vtáhne všechny zbývající podnikatele v rámci 3. a 4. vlny do povinnosti evidovat vybrané hotovostní tržby. Součástí obsahu je také seznámení s metodickým pokynem pro uplatňování novely výše uvedeného zákona, dále jak postupovat při zahájení evidence, jak postupovat při žádosti o „zvláštní režim“, a jaké povinnosti s tím souvisí včetně praktických příkladů.

Své dotazy můžete poslat již v předstihu spolu s přihláškou.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Novela zákona č. 256/2019 Sb., zveřejněna ve Sbírce zákonů v říjnu 2019
Vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET
Povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb
- kdy vzniká povinnost evidovat tržby?
Nutné kroky a praktický postup při zahájení evidence tržeb
Způsoby fungování EET - běžný, zjednodušený a zvláštní režim
Kdy je a kdy není nutné mít elektronickou pokladnu a připojení k internetu?
- praktický postup při evidenci tržeb, požadavky na pokladní zařízení ve vztahu k povinně odesílaným údajům o evidované tržbě
Evidence ve zvláštním režimu pro poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky s evidovanými příjmy do 600 000 Kč - podmínky
Nový pojem blok účtenek (pro zvláštní režim), další povinnosti spojené s evidencí ve zvláštním režimu (žádost od 1.2.2020 do konce března 2020!!!)
Metodický pokyn GFŘ k evidenci tržeb
Problémy při praktickém zavádění EET - aktuální výklady, stanoviska a doprovodné prováděcí předpisy k EET, kontrola údajů v EET
Náležitosti účtenky ve vztahu k souvisejícím předpisům upravujících náležitosti dokladů (zákon o dani z přidané hodnoty a další)
Změny v zákoně o DPH, jako součást novely zákona o EET
- nová skupina služeb s 10% sazbou DPH a přeřazení některého zboží do 10% sazby DPH
Vazba EET na účetnictví a daňovou evidenci
Sleva na dani z příjmů fyzických osob související s pořízením potřebného technického vybavení
Praktické příklady
Diskuze a odpovědi na dotazy

LEKTOR:

Ing. Dana Vankeová, certifikovaná účetní a členka dozorčí komise Komory certifikovaných účetních                                                                      

TERMÍN:

ČAS:

NÁHRADNÍ TERMÍN středa 15. dubna2020 (přeloženo z 17.3.2020) 

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1.320,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 7. dubna 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

  

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský