Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

DPH V ZÁVĚRU ROKU 2020, DPH A POSTUPY V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ (DAŇOVÁ KONTROLA)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 17421

FORMA:  prezenční (v případě nepříznivé epidemiologické situace on-line)

  

URČENO:
Ekonomům, finančním účetním, majitelům a jednatelům obchodních společností, auditorům, daňovým poradcům a dalším zájemcům, kteří chtějí získat doplňující informace k řešení
problémů v oblasti DPH v závěru roku 2021, a které zajímá průběh a různá úskalí daňových kontrol ze strany správce daně u DPH.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Výklad bude směřován především k problematice daňového řízení. Účastníci budou upozorněni na užívané  postupy daňové kontroly správce daně u DPH, postupy projednání kontrolního zjištění apod.. Budou taktéž upozorněni na možné sankce a pokuty za nesprávně uplatněnou DPH. Tradičně bude pozornost věnována také vyúčtování DPH na konci kalendářního roku 2021.

V případě, že bude k datu konání schválena novela zákona o DPH pro rok 2022 (nebude odložena) bude program semináře doplněn o aktuální novinky a změny z oblasti DPH s platností od roku 2022.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

  • Vyúčtování DPH na konci kalendářního roku (vypořádání daně, úprava odpočtu u mank, škod apod.)
  • Kontrolní postupy správce daně u DPH
  • Zahájení daňové kontroly a postupu k odstranění pochybností

- lhůty, do kdy lze zahájit daňovou kontrolu
- lhůta, do kdy je správce daně oprávněn dodatečně vyměřit DPH

  • Nejčastější chyby plátců daně

- zdanitelná plnění a místo plnění
- odvod DPH, odpočet DPH
- osvobozená plnění
- zvláštní režimy

  • Ukončení daňové kontroly

- práva a povinnosti plátce DPH
- projednání výsledků kontrolního zjištění
- zprávy o daňové kontrole

  • Opravné prostředky, správní žaloba

- podmínky pro uplatnění opravných prostředků, správních žalob atd.

  • Sankce spojené s nesprávně uplatněnou DPH

- penále z dodatečně vyměřené DPH (kdy ano a kdy je správce daně není oprávněn uplatnit)
- úrok (možnost prominutí)
- pokuty (kdy a za co)

  • Možnosti oprav dodatečně vyměřené DPH
  • Aktuální judikatura NSS a SDEU
  • Diskuze, odpovědi na dotazy
LEKTOR:

Ing. Igor Pantůček - odborník na oblast DPH, daňový poradce                                                                            

TERMÍN

čtvrtek 16. prosince 2021

ČAS:

9:00 - 14:00 hod  (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1.400,- Kč  (včetně písemného materiálu a drobného občerstvení),
                   v případě bezhotovostní platby nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky,
                   nejsme plátci DPH         

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 10. prosince 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky

POZNÁMKA: 

Počet účastníků je omezen!

Obsazenost:Volná místa

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume