Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

DPH V ZÁVĚRU ROKU 2019 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2020

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 18719

URČENO
Ekonomům, finančním účetním, majitelům a jednatelům obchodních společností, auditorům, daňovým
poradcům a dalším zájemcům, kteří chtějí získat doplňující informace k řešení problémů v oblasti DPH
v závěru roku 2019 a v roce 2020.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Dle aktuálního vývoje legislativy budou účastníci upozorněni na schválené nebo navrhované změny pro rok 2020.  Seminář bude věnován také praktickým zkušenostem se změnami, které nabyly účinnosti již v roce 2019 i v letech předchozích, a v praxi u daňových poplatníků stále přetrvávají chyby. Tradičně bude pozornost věnována také sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2019.

Své dotazy můžete poslat již v předstihu spolu s přihláškou.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Aktuální informace - aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, aktuální informace GFŘ
Vypořádání roku 2019, sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období
- vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně,
- inventarizační rozdíly,
- kontrola obratu na zdaňovací období roku 2019
Novela zákona o DPH - zákon č. 80/2019 Sb.
- nejčastější problémy a příklady z praxe po zavedení novely zákona
Praktické řešení a příklady uplatňování DPH v roce 2020 i v letech předchozích v tuzemsku - nejčastější chyby 
- přenesení daňové povinnosti
- dlouhodobý majetek - oprava a úprava odpočtu, vyrovnání odpočtu
- dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností
- prodej dlouhodobého majetku a pozemků
- zálohy, splátky, opravné doklady
- osvobozená plnění a krátící koeficient
Praktické řešení a příklady uplatňování DPH v roce 2020 i v letech předchozích při transakcích s partnery ze třetích zemí - nejčastější chyby
- poskytování služeb
- pořízení, dodání a zasílání zboží
- přepočet cizí měny
- třístranné obchody
Aktuální problematika správy daně
- rady a zkušenosti při jednání s kontrolními útvary FÚ a správci daně
Zákon o evidenci tržeb ve vazbě na DPH
- aktuální informace k novele zákona o EET. 3. a 4. fáze evidence tržeb
- snížení DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného
- nejmenší podnikatelé - možnost evidence tržeb off-line
Diskuze - odpovědi na dotazy

LEKTOR:

Ing. Igor Pantůček - odborník na oblast DPH, daňový poradce

TERMÍN:

ČAS:

úterý 17. prosince 2019

9.00 - 14.00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1300,- Kč (včetně drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 11. prosince 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk