Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

DPH V ROCE 2019 BEZ CHYB A OMYLŮ V PŘÍKLADECH, DPH VE STAVEBNICTVÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   15019                           

URČENO
Ekonomům, finančním účetním, majitelům a jednatelům obchodních společností, auditorům, daňovým
poradcům a dalším zájemcům, kteří chtějí získat doplňující informace k řešení problémů v oblasti DPH
po novele zákona v roce 2019, a to nejen ve stavebnictví.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
V první části semináře budou účastníci seznámeni s aktuálními změnami v DPH. Výklad a vysvětlení všech nejdůležitějších změn bude zaměřeno především na jejich uplatňování v praxi, aby nedocházelo ke zbytečným chybám a omylům, které pak následně vedou k postihům ze strany kontrolních orgánů FÚ. Druhá část bude věnována problematickým oblastem při uplatňování DPH ve stavebnictví.

Své dotazy můžete poslat již v předstihu spolu s přihláškou. 

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
DPH po novele zákona s účinností od 1.4.2019
- výklad a vysvětlení správné aplikace všech nejdůležitějších změn
- výběr ustanovení, které s ohledem na praxi způsobují nejasnosti a časté chyby
Nejčastější chyby a omyly při uplatňování DPH v roce 2019
- příklady, v čem se nejčastěji chybuje při uplatňování DPH v tuzemsku
- příklady, v čem se nejčastěji chybuje při uplatňování DPH při transakcích s partnery z EU
- příklady, v čem se nejčastěji chybuje při uplatňování DPH při transakcích s partnery ze třetích zemí
Problematické oblasti při uplatňování DPH v roce 2019 ve stavebnictví
- problematika zdaňování x osvobození převodu pozemků
- stavební a montážní práce a sazby daně (změny na dokončených stavbách, nová výstavba, vznik staveb pro sociální bydlení)
- problematika nájmů, nejčastější chyby plátců
- místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, subdodávky mimo ČR, prováděcí nařízení směrnice
- režim přenesení daňové povinnosti, zatřídění, výklady, chyby
- problematika nároku na odpočet daně, korekční mechanismy ve vztahu k operacím s nemovitost
Časté chyby a problémy v kontrolním hlášení, jak správně postupovat v roce 2019
Diskuze, dotazy a odpovědi.

LEKTOR:

Ing. Igor Pantůček - odborník na oblast DPH, daňový poradce

TERMÍN a ČAS:

čtvrtek 13. června 2019

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska (Maštaliska naproti zámku) Horní náměstí 3

CENA:  

1300,- Kč (včetně drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  pátek 7. června 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk