Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

DPH V KONTEXTU ZMĚN V ROCE 2020, VČETNĚ ŘEŠENÍ NOVĚ VZNIKLÝCH I PŘETRVÁVAJÍCÍCH PROBLÉMŮ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 13820 

URČENO:
Ekonomům, finančním účetním, majitelům a jednatelům obchodních společností, auditorům, daňovým poradcům a dalším zájemcům, kteří chtějí získat doplňující informace k řešení problémů v oblasti DPH
v roce 2020.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je upozornit na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu v roce 2020. Obsah je zaměřen nejen na praktickou aplikaci změn, které nabyly účinnosti od 1.1.2020 a 1.5.2020, ale také na zkušenosti uznávaného lektora a pomoc při řešení přetrvávajících problematických oblastí s pomocí příkladů.

Své dotazy můžete poslat již v předstihu spolu s přihláškou.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, aktuální informace GFŘ

Změny sazeb DPH v roce 2020
- změny sazeb DPH od 1.1.2020
- změny sazeb DPH od 1.5.2020 (vodné, stočné, stravovací služby, kadeřnické služby, opravy, apod…)
Zálohy v roce 2020 na vodné, stočné, úklid společných prostor a jejich vyúčtování v roce 2021
Úprava při stanovení místa plnění u dodání zboží v rámci EU v řetězci dodavatelů
Změna při obchodování prostřednictvím „konsignačních skladů“, zvláštní evidence, nařízení Rady (EU)
Změna při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeného od daně (nutnost poskytnutí DIČ, uvedení v SH, prokazování přepravy zboží podle Rady (EU),…)
Úprava problematiky cestovní služby (zrušení globální marže, stanovení přirážky pouze za zájezd, ..)
Praktické uplatňování DPH v roce 2020
- stanovení místa plnění pro pořízení zboží z jiného členského státu
- pořízení zboží od osoby, která není ve státě, odkud je zboží pořízeno, registrována k dani
- datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (např. úklid, ostraha)
- plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi, nájmy, zřízení věcného břemene k nemovité věci
- vývoz zboží, uskutečnění vývozu, daňové doklady, osvobození přepravy zboží u dovozu a vývozu zboží
- oprava základu daně, reklamace, opravný daňový doklad, vazba na KH, opravy „lidských“ chyb a omylů
- informace k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti - možnost plošného použití
Vystavování daňových dokladů
Správné zaokrouhlování daně
Opravy chyb a omylů
- jak správně opravit chyby
- sankce a možnost jejich prominutí
- časový posun - nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
Kontrolní hlášení - pokuty
Zákon o evidenci tržeb ve vazbě na DPH - aktuální informace
Příklady
Diskuze - odpovědi na dotazy

LEKTOR:

Ing. Igor Pantůček - odborník na oblast DPH, daňový poradce

TERMÍN:

ČAS:

úterý 16. června 2020

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1400,- Kč (včetně drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 10. června 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“

William H. Gates