Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE 2021 PŘI DODÁNÍ ZBOŽÍ V EU A DO TŘETÍCH ZEMÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ZAHRANIČÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 15021          

FORMA:   PREZENČNÍ, v případě i nadále nepříznivé epidemiologické situace a následně nařízených hygienických omezení, bude akce realizována distančně (on-line)

URČENO:
Ekonomům, finančním účetním, majitelům a jednatelům obchodních společností, auditorům, daňovým poradcům a dalším zájemcům, kteří chtějí získat doplňující informace k řešení problémů při dodávkách zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí v návaznosti na DPH.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Od 1.7.2021 by měl být v celé EU zaveden nový systém zdanění prodeje zboží na dálku, dovozu zboží nízké hodnoty, obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní a zvláštní režim jednoho správního místa (služby poskytnuté s místem plnění v jiném členském státě pro konečného spotřebitele). Krátce budou zmíněny i novely v roce 2020, které byly především sazbové a od 1.9.2020 došlo k úpravě v oblasti obchodování se zbožím mezi členskými státy.

Své dotazy můžete poslat již v předstihu spolu s přihláškou.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Obchodování se zbožím mezi členskými státy po úpravě od 1.9.2020

Změna pravidel v uplatňování DPH u elektronického obchodování od 1. 7. 2021
- definice nových pojmů, zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek o hodnotě nepřevyšující 22 EUR
- změna limitů pro registraci k DPH v jiných členských státech EU nejen pro zasílání zboží
- režimy DPH pro e-shopy, elektronické platformy a další subjekty
- One-Stop-Shop režim (unijní x neunijní) pro zasílání zboží např. z ČR do jiných členských států EU
-  provázanost celních předpisů pro dovozu zboží v zásilkách o hodnotě nepřevyšující 150 EUR)
Dovoz a vývoz zboží
- dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU), osvobození od DPH
- dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH)
- dodání zboží do jiné členské země EU s montáží (místo zdanitelného plnění, daňové doklady)
- dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH (místo zdanitelného plnění, daňové doklady)
- pořizování zboží z jiné členské země EU (místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň)
- dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů
- konsignační sklady
- praktické příklady obchodních operací
Poskytování služeb
- základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH
- poskytování služeb do jiných členských zemí EU (definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady)
- poskytování služeb do třetích zemí (definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady)
- poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska (definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH)
- poskytování služeb za třetích zemí (definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH)
- praktické příklady poskytování různých typů služeb.

Aktuální tuzemská judikatura a informace GFŘ

Diskuze

        

LEKTOR:

Ing. Igor Pantůček - odborník na oblast DPH, daňový poradce

TERMÍN

středa 23. června 2021

ČAS:

9:00 - 14:00 hod (90 minutové bloky, s přestávkami mezi bloky)
                             8:30 - 9:00 hod...prezence/doba pro ověření a navázání spojení v případě on-line 

CENA:  

1.400,- Kč , nejsme plátci DPH platba POUZE bezhotovostní, a to  nejpozději 3 dny před konáním akce (viz. Smluvní podmínky) 

FORMA:

 

MÍSTO: 

PREZENČNÍ v případě i nadále nepříznivé epidemiologické situace a následně nařízených hygienických omezení, bude akce realizována distančně (on-line)

 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 11. června 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 v případě on-line formy

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA
kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon) 

Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson