Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

DPH V ZÁVĚRU ROKU 2018, PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2019

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   18618                                                                                                         

URČENO:
Ekonomům, finančním účetním, majitelům a jednatelům obchodních společností, auditorům, daňovým
poradcům a dalším zájemcům, kteří chtějí získat doplňující informace k řešení problémů v oblasti DPH
v závěru roku 2018 a v roce 2019.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Dle aktuálního vývoje legislativy budou účastníci upozorněni na schválené nebo navrhované změny pro rok 2019.  V průběhu semináře budou rovněž stručně připomenuty změny, které nabyly účinnosti již v roce 2018. Dostatečná pozornost bude také dále věnována sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2018 a oblastem, ve kterých se nejčastěji chybuje.

Své dotazy můžete poslat již v předstihu spolu s přihláškou.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Aktuality DPH, změny z oblasti DPH v pokynech GFŘ v průběhu roku
Nejčastější chyby a omyly u DPH v příkladech
-
v čem se nejčastěji chybuje, co bývá předmětem kontrol FÚ,
- při uplatňování DPH a tuzemsku v roce 2018,
- při uplatňování DPH při transakcích s partnery z EU v roce 2018,
- při uplatňování DPH při transakcích s partnery z EU v roce 2018.
Vypořádání roku 2018, sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období
- vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně,
- inventarizační rozdíly,
- kontrola obratu na zdaňovací období roku 2018.
Novela zákona o DPH 2019 - změny!
- problematika věcného břemene - nově nájem,
- úprava definice ekonomické činnosti,
- dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu - jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem,
- daňové doklady - úprava u doručování, změny u souhrnného daňového dokladu,
- změny při opravě základu daně, opravný daňový doklad,
- nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené,
   výše opravy, opravné DD, oprava odpočtu daně,
- úprava nájmu nemovité věci pro plátce, kdy nelze využít nájem jako zdanitelné plnění,
- úprava odpočtu daně u nemovité věci, na které byla provedena významná oprava,
- změny u vývozu zboží, prokazování,
- úprava osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží,
- uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na
  odpočet daně při zrušení registrace,
- režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“,
- úprava při podání dodatečného daňového přiznání,
- změny v případě nesprávného uvedení daně za jiné zdaňovací období.

Aktuální informace o změnách v zákoně o EET z pohledu DPH a jejich aplikace v praxi.

 

LEKTOR:

Ing. Igor Pantůček - odborník na oblast DPH, daňový poradce

TERMÍN:

ČAS:

úterý 11. prosince 2018

9.00 - 14.00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1200,- Kč (včetně drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 5. prosince 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume