Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

DÍTĚ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   16719

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 16117/2019-2-544

                            

URČENO:
Učitelům ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem vzdělávací je nabídnout přehledný sumář informací související s procesem inkluzivního vzdělávání žáků s PAS (poruchami autistického spektra), ukázat možnosti, jak s takovým žákem pracovat. Obsah je zacílen na podpůrná opatření. Jedná se o organizační úpravy, metody a formy práce, pomůcky a další opatření, která by měli pedagogové ve výchovně vzdělávacím procesu s žákem s PAS používat. Účastníkům budou vysvětleny deficity související s diagnózou, typické projevy v chování žáků s PAS a jejich eliminace v souvislosti s praktickým využitím ve výchovně vzdělávacím procesu. Princip strukturovaného učení zaměřující se na individualizaci, strukturalizaci, vizualizaci a motivaci. Během semináře budou prezentovány intervenční techniky a praktické informace, které lze využít ve výchovně vzdělávacím procesu.

Nedílnou součástí je prostor pro dotazy posluchačů, video ukázky, ukázky pracovních listů apod.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Poruchy autistického spektra (PAS) – úvod do problematiky, specifické projevy chování žáků s PAS, dílčí oslabení související s diagnózou
  • Metodika práce se žákem s PAS – principy strukturovaného učení (intervenční techniky, strategie a praktické informace pro vzdělávání žáků s PAS)
  • Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků s PAS
  • Prostorové a materiální podmínky vzdělávání žáků s PAS
  • Možnosti zvládání problémového chování
  • Příprava individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
  • Asistent pedagoga - součást pedagogického týmu
  • Diskuze na dotazy účastníků 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

Mgr. Petra Slováková - speciální pedagog, krajská koordinátorka pro děti s PAS, 
                                     Speciální pedagogické centrum Zlín

TERMÍN a ČAS:

čtvrtek 17. října 2019

8.30 - 15:00 h včetně krátké přestávky na oběd (prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

960,- Kč (vč.drobného občerstvení, oběd není v ceně semináře) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 11. října 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson