Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

DÍTĚ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA A JEHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   17218

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 7386/2018-1-267

 

URČENO: 
Ředitelkám a učitelkám v MŠ, dalším zájemcům o tuto problematiku.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je seznámení s problematikou poruch autistického spektra, s projevy a specifiky dětí s poruchami autistického spektra. V praktické části budou uváděny možnosti a specifické postupy pro vzdělávání dítěte s PAS integrovaného v MŠ.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Poruchy autistického spektra – PAS
  - stručný úvod do problematiky
  - specifické projevy chování dětí s PAS
  - dílčí oslabení související s diagnózou
 • Podpůrná opatření ve vzdělávání pro děti s PAS v MŠ
 • Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2.- 5. stupně.
 • Metodika práce s dítětem s PAS
  - principy strukturovaného učení
  - intervenční techniky, strategie a praktické informace pro vzdělávání
 • Příprava individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • Asistent pedagoga – součást pedagogického týmu.
 • Diskuse, sdílení zkušeností, pomoc řešení konkrétních případů.
LEKTOR:

Mgr. Petra Slováková - speciální pedagog, krajská koordinátorka pro děti s PAS, Speciální pedagogické centrum Zlín

TERMÍN:

ČAS:

pondělí 22. října 2018

9.00 - 15:00 h (prezence 8:30 - 9:00 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

960,00 Kč (vč. drobného občerstvení)
nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: úterý 16. října 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský