Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU ZCELA JINAK NEŽ SI MYSLÍTE

IDENTIFIKAČNÍ Kód:     16121

AKREDITOVÁNO MŠMT:  č.j. MSMT-8571/2021-4-248

FORMA:                            prezenční

  

 

URČENO:
pro učitele MŠ, učitele1. stupně ZŠ, asistenty pedagoga 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Vzdělávací program je zaměřen na rozvíjení digitální gramotnosti dětí v předškolním věku a mladším školním věku s ohledem k jejich mentálním schopnostem. Účastníkům je nabízen způsob jak právě v tomto věku zprostředkovat velmi těžce uchopitelnou abstraktní oblast, a to skrze pohádkové příběhy a práci s nimi.  Součástí semináře jsou také návody a tipy na práci nejen s dětmi ve třídě, ale i s jejich rodinami, poněvadž v této oblasti potřebují vzdělávat a „vychovávat“ velmi často rodiče dětí.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

1. Část

  • Cíle digitální gramotnosti v předškolním a mladším školním věku
  • Oblasti digitální gramotnosti v předškolním a mladším školním věku
  • Každodenní život s technologiemi
  • Správa digitální identity
  • Bezpečí a etika v digitálním prostředí
  • Reklama a jeví vliv

2. Část

  • Seznámení s příběhy a metodickými postupy, jak s dětmi a jejich rodiči pracovat
  • Zpracování konkrétních návrhů na možné činnosti z oblasti rozvoje digitální gramotnosti
  • Bezpečná digitální gramotnosti pro děti a jejich rodiče vycházející z podmínek rodiny a podmínek školy
  • Diskuse, sdílení zkušeností.

 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - h) ICT v rozsahu 8 hodin.
Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - h) ICT v rozsahu 8 hodin.

 

LEKTOR:

Mgr. Stanislava Korcová -  odborník na danou problematiku, zkušená lektorka

TERMÍN a ČAS:

1. část - úterý 2. listopadu 2021
2. část - úterý 9. listopadu 2021 

čas vždy: 12:30 - 16:00 hod (celkem 8 h výuky), prezence 12:00 – 12:30 hod

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1.300,- Kč  včetně doprovodného materiálu a drobného občerstvení, v případě bezhotovostní platby je nutná úhrada nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky, nejsme plátci DPH 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 26. října 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón