Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

CYKLUS VZDĚLÁVÁNÍ PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ - NOVINKY A ZMĚNY V ROCE 2024

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 10524

FORMA:                        PREZENČNÍ

 

URČENO:
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat nové informace v souvislosti s legislativními změnami.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Vzdělávacím cílem těchto seminářů je provést výklad příslušných právních předpisů a shrnutí změn, ke kterým došlo ve mzdové oblasti v průlběhu roku 2022 a upozornit na již schválené či připravované změny v roce 2023, a to včetně seznámení s novými tiskopisy platnými pro rok 2023. Výklady budou doplněny o názorné příklady se vzorovými výpočty pro jednotlivé oblasti.  

O B S A H O V Á  N Á P L Ň  - obsah jednotlivých seminářů se připravuje 
kód č. 10624 - Novinky v nemocenském pojištění...............................
kód č. 10724 - Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti...........
kód č. 10824 - Změny ve zdravotním pojištění....................................

LEKTOR

a

termín:

      Ing. Kateřina Běhunčíková
10624-Novinky v nemocenském pojištění, pojistném na sociálním pojištění a důchodovém pojištění v roce 2024
     
pátek 19. ledna 2024

      Ing. Milan Lošťák
10724-Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023 a změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2024
      úterý 30. ledna 2024

      Ing. Antonín Daněk
10824-Změny ve zdravotním pojištění v roce 2024, řešení problémových situací na základě dotazů z praxe
      čtvrtek 15. února 2024

ČAS:

vždy 09.00-13:30 hod (prezence 08:30-09:00 hod)

MÍSTO: 

vždy:  Valašské Meziříčí, objekt firmy PONAST spol. s r.o., Na Potůčkách 163
                                     (směr Rožnov p. Radhoštěm, vedle supermarketu Lidl)

CENA:  

celkem  3.600 Kč (vč. písemného materiálu s podrobným přehledem probíraných témat a drobné občerstvení)
                            nejsme plátci DPH

V případě bezhotovostní platby úhradu proveďte až v roce 2024, a to nejpozději do 15.01.2024  !!!!

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 15. ledna 2024 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

 

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský