Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ČTENÍ V 1. TŘÍDĚ - OD PÍSMENE KE ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14819 

AKREDITACE MŠMT:  č.j. MSMT- 32925/2018-2-898                                                    

URČENO: 
Vyučujícím 1. stupně ZŠ a speciálních škol. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Metodický seminář zaměřený na komplexní problematiku čtení v 1. třídě od předčtenářského období až po čtení s porozuměním. Účastníci se seznámí s časově tematickým plánem čtení na celý školní rok, prohloubí si znalosti o jednotlivých metodách čtení, zmapují jejich klady i zápory. Získají informace, jak využít kladů jednotlivých metod ve prospěch žáka a prakticky si vyzkouší s některé metody vhodné pro práci s textem zaměřené na čtení s porozuměním.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Časový plán čtení zpracovaný na míru sadě učebnic, se zaměřením na uzlové body
- čtení velkých písmen
- čtení malých písmen
- předčtenářské období
Vzdělávací cíle dle RVP, rozpracování do dílčích cílů v 1. ročníku
- rozfázování do 1.-3. třídy
Metody výuky čtení
- seznámení se s uznanými metodami čtení, porovnání, klady a zápory,
- jakou metodu zvolit a proč
- slabikování, hláskování, splývání
Metodický postup přípravy na čtení, čtení písmen
- slov až po čtení textů
Jak trénovat porozumění textu
- metody práce s textem (ANO-NE, pětilístek, barevné čtení, neúplné věty)
Ukázky čtení žáků, identifikace chyb, možnosti jejich nápravy                                                                                                                                                                                                              

Diskuze a výměna zkušeností.

 POZNÁMKA        na semináři budou k prodeji lektorčiny publikace. 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. "Šablony II", aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - a) čtenářská gramotnost v rosahu 8 hodin

 

LEKTOR:

PaedDr. Hana Mühlhauserová - zkušená certifikovaná lektorka DVPP, autorka učebnic
pro 1. stupeň ZŠ

TERMÍN a ČAS:

úterý 11. června 2019

8.30 - 15:00 h včetně krátké přestávky na oběd (prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

900,- Kč (včetně drobného občerstvení, oběd není součástí ceny) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 5. června 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“

William H. Gates