Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

COLOURSTRINGS - METODA VÝUKY HRY NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   17419

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 16117/2019-2-544

                                                         

URČENO:
Učitelům hry na smyčcové nástroje ZUŠ, učitelům hudební výchovy ZŠ, zájemcům z řad učitelů MŠ.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Vzdělávacím cílem semináře je ukázat jiný přístup k vnímání hudby, rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti metodiky výuky hry na housle a další smyčcové nástroje. Porovnání s „klasickou výukou“, seznámení s výhodami a nevýhodami učení hry touto metodou. 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Obsahem je seznámení s metodou výuky hry na housle, kterou lze použít pro výuku předškolních talentovaných děti i pro začínající žáky PHV.

  • Princip metody
  • Notace
  • Přirozené ladění
  • Flažolety
  • Výměny poloh
  • Rytmus
  • Solmizace
  • Přechod na standartní čtení not
  • Literatura
  • Diskuze a výměna dosavadních zkušeností 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – j) kulturní povědomí a vyjádření v rozsahu 8 hodin

LEKTOŘI:

Jitka Kaprálová Šeluďková - odborník na danou problematiku, frekventantka kurz
                                              Colourstrings v Londýně vedené prof. Gézou Szilvaem
Bc. Lenka Nečasová - odborník na danou problematiku, frekventantka kurzů Colourstrings
                                               v Londýně vedené prof. Gézou Szilvaem

TERMÍN:

středa 6. listopadu 2019

ČAS:

8.30 - 15:00 h (s krátkou přestávkou na oběd, prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO:  Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262, přízemí 23. budovy průmyslového areáli Svit (2. budova pod Krajským úřadem Zlínského kraje, vedle restaurace "Prašád"), veřejné parkoviště naproti. V případě využití veřejné dopravy se jedná cca o 10 minut pěší chůze od nádraží ČSAD
CENA:  

1150,- Kč (včetně drobného občerstvení, oběd není v ceně semináře) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: čtvrtek 31. října 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

POZNÁMKA:   vlastní nástroj je podmínkou účasti!! 

 

Obsazenost:Volná místa

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume