Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

CO POTŘEBUJETE JEŠTĚ VĚDĚT K ZAMĚSTNÁVÁNÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ VE ŠKOLSTVÍ PO NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH - KONZULTAČNÍ WEBINÁŘ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 11724

FORMA:   ON-LINE 

 

LEKTOR:

JUDr. Hana Poláková - právník, známá a uznávaná lektorka školského managementu, odborník na problematiku školské a pracovněprávní legislativy v oblasti školství   

TERMÍN:

ČAS:

středa 6. března 2024

13:00 - 16:30 hod
             12:30 - 13:00 hod........ doba pro ověření a navázání spojení

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA: 

 kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

CENA:  

1.590,- Kč (včetně doprovodného materiálu) Nejsme plátci DPH
                  Platba POUZE bezhotovostní, účastnický poplatek musí být připsán na účet pořadatele nejpozději 3 dny před
                  konáním akce - viz Smluvní podmínky. V případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz
                  na připojení k webináři

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 29. února 2024 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

 

 

URČENO:
Především pro vedoucí pedagogické pracovníky, tj. ředitele škol a jejich zástupce, nepedagogické pracovníky zabývající se personální agendou, odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních celků kraje a obcí, zabývajících se školstvím.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem tohoto netradičního webináře je shrnout obsah novely zákoníku práce s účinností od 1.10.2023 a 1.1.2024.  Blíže objasnit  a vysvětlit nejdůležitější změny v pracovněprávních vztazích způsobené novelizací zákoníku práce a novelou zákona o pedagogických pracovnících. Ve větší míře nabídnout účastníkům prostor pro podání dotazů k přetrvávajícím nejasnostem, zejména u specifik pracovněprávní legislativy v oblasti školství..

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

O B S A H OV Á   N Á P L Ň :

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění
- znalost českého jazyka u pedagogického pracovníka
- změny kvalifikačních podmínek pro zaměstnávání pedagogů
- zakotvení školského logopeda jako samostatné kategorie pedagogického pracovníka
- změna nejvyšší přípustné délky řetězení smluv u pracovního poměru na dobu určitou
- právní zakotvení dvouletého adaptačního období začínajících učitelů
- odpovědi na dotazy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
- práce na dálku
- pracovní doba pedagogů, překážky v práci, doba odpočinku
- vše o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr
- digitalizace a doručování písemností v pracovněprávních vztazích
- práva zaměstnanců pečujících o děti nebo osoby podle zvláštního předpisu
- odpovědi na dotazy

Jak na změny vnitřních platových předpisů
- metodická pomoc při zapracování změn do vnitřních platových předpisů
- odpovědi na dotazy

Aktuality z dané oblasti ke dni konání webináře

 

Tento vzdělávací program je vhodný pro využití OP „Jan Amos Komenský“
- aktivita 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
- aktivita 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
- aktivita 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
- aktivita 1.VI/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ
- pro nepedagogické pracovníky

Obsazenost:Volná místa

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume