Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ANGLICKÁ GRAMATIKA - EFEKTIVNĚ A SNADNO

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14419 

AKREDITACE MŠMT:  V současné době v akreditačním řízení MŠMT

 

URČENO:
Učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je seznámit účastníky s technikami, které umožňují procvičování základních gramatických jevů, poskytují přehledné a srozumitelné členění gramatických pravidel. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky, aniž na ni soustřeďuje výhradní pozornost.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŃ:

 • How to present new grammar      
  • - příklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup „bottom up“.
 • Practising grammar structures    
  • - hry, které dětem pomáhají si procvičit naučené fráze a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, grammar bingo, running dominoes, magic circle.
 • Grammar props                          
  • - seznámení se s efektivními pomůckami, které dětem pomáhají pochopit a procvičit si jednotlivé gramatické jevy (turning wheels, folding strip, accordion minibook, grammar fan, etc.)
 • Moving grammar – how to keep, organize and remember new things    
 • - aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází, které podporuje nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Puff!, Ring, ring!, liar etc)
 • Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe.

 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - a) cizí jazyky v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

Mgr. Sylvie Doláková - zkušená lektorka, dlouhodobě se zabývá metodikou výuky AJ

TERMÍN a ČAS:

čtvrtek 23. května 2019

8.30 - 15:00 h (prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

870,- Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 17. května 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela