Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ÚČETNICTVÍ VÚJ, PROBLEMATICKÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY, DOTACE, OPRAVY, CHYBY A JEJICH ŘEŠENÍ NA PODZIM ROKU 2020

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:  15420 

URČENO:
Ekonomům a účetním škol, školských zařízení, kulturních a sportovních zařízení, příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům zřizovatelů těchto organizací. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem tohoto spíše konzultačního semináře je upozornit a poskytnout metodickou pomoc při řešení problematických účetních případů z oblasti poskytování dotací, účelově vázaných provozních i investičních transferů apod.. Součástí je také řešení specifických problémů souvisejících s dopady nouzového stavu.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Problematické účetní případy týkající se poskytovaných účelově vázaných provozních i investičních transferů
- v cizí měně (možný kurz pro účetnictví, vyúčtování, kurzové rozdíly)
- v české měně v Kč (financování ex post)
- poskytnutých ze státního rozpočtu i z EU
- nespotřebovaná záloha k 31.12. daného roku
- okamžik vyúčtování u dlouhodobých projektů
- tvorba a čerpání fondu investic u investičních projektů
Účelově vázané mimořádné dotační tituly na zmírnění dopadů nouzového stavu
- specifické účetní případy, které se v roce 2020 týkají náhrad a vyhlášených dotačních programů
- snížení nájmů versus prominutí dluhu z pohledu nájemce i pronajímatele
- úlevy ze strany finančního úřadu
Účet 403 - investiční transfer aneb co je nového na základě zveřejněných odpovědí MFČR
Oprava nesprávností minulých let - co dělat, když objevím chybu
- hladina významnosti, vliv na rozvahu, případně výkaz zisků a ztrát v účetním období
- kdy a jak se o opravě účtuji
Řešení aktuáních problémů souvisejících s koronavirovou krizí

Diskuze, odpovědi na dotazy.

LEKTOR:

Ing. Andrea Hošáková - odborník na danou problematiku

TERMÍN

pondělí 2. listopadu (přeloženo z 30. října 2020)

ČAS:

9:00 - 13:30 hod 

bloky po 60 minutách s přestávkami mezi bloky dle dohody pro možnost pokládání dotazů
doba vymezená pro ověření a navázání spojení 8:30 - 9:00 hod

CENA:  

1200,- Kč (včetně doprovodného materiálu) nejsme plátci DPH

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

připojení k internetu, možnost poslechu zvuku - sluchátka, reproduktory,
(není potřeba instalace žádné aplikace, při pomalé rychlosti internetu však dochází k nekvalitnímu přenosu obrazu nebo zvuku)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 29. října 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.

V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

 

 

 

 

 

Obsazenost:Volná místa

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“

William H. Gates