Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ÚČETNICTVÍ VÚJ, PROBLEMATICKÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY, DOTACE, OPRAVY, CHYBY A JEJICH ŘEŠENÍ NA PODZIM ROKU 2020

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:  15420 

 

URČENO:
Ekonomům a účetním škol, školských zařízení, kulturních a sportovních zařízení, příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům zřizovatelů těchto organizací. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem tohoto spíše konzultačního semináře je upozornit a poskytnout metodickou pomoc při řešení problematických účetních případů z oblasti poskytování dotací, účelově vázaných provozních i investičních transferů apod.. Součástí je také řešení specifických problémů souvisejících s dopady nouzového stavu a objasnění případů evidence tržeb u veřejně prospěšných poplatníků od 1.1.2021.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Problematické účetní případy týkající se poskytovaných účelově vázaných provozních i investičních transferů
- v cizí měně (možný kurz pro účetnictví, vyúčtování, kurzové rozdíly)
- v české měně v Kč (financování ex post)
- poskytnutých ze státního rozpočtu i z EU
- nespotřebovaná záloha k 31.12. daného roku
- okamžik vyúčtování u dlouhodobých projektů
- tvorba a čerpání fondu investic u investičních projektů
Účelově vázané mimořádné dotační tituly na zmírnění dopadů nouzového stavu
- specifické účetní případy, které se v roce 2020 týkají náhrad a vyhlášených dotačních programů
- snížení nájmů versus prominutí dluhu z pohledu nájemce i pronajímatele
- úlevy ze strany finančního úřadu
Účet 403 - investiční transfer aneb co je nového na základě zveřejněných odpovědí MFČR
Oprava nesprávností minulých let - co dělat, když objevím chybu
- hladina významnosti, vliv na rozvahu, případně výkaz zisků a ztrát v účetním období
- kdy o opravě účtuji
Povinnost evidence tržeb u veřejně prospěšného poplatníka od 1. 1. 2021
- které příjmy jsou „evidovaná tržba“ u veřejně prospěšného poplatníka
- které tržby jsou vyloučené z evidence tržeb
- jak se připravit?

Diskuze, odpovědi na dotazy.

 

LEKTOR:

Ing. Andrea Hošáková - odborník na danou problematiku

TERMÍN:

ČAS:

pátek 30. října 2020

9:00 - 13:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Zlín, Střední průmyslová škola, tř. Tomáše Bati 4187

CENA:  

1200,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH                    

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 23. října 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij