Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PRACOVNÍ PRÁVO V POLOVINĚ ROKU 2021 - PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 14421 

FORMA: ON-LINE

 

URČENO: 
Zaměstnancům personálních útvarů, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům a manažerům, majitelům a jednatelům firem, odborovým funkcionářům, a všem dalším zájemcům o pracovněprávní legislativu a její aktuální změny. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem je upozornit účastníky na změny z oblasti pracovněprávních předpisů, vysvětlení aktuálních postupů v oblasti pracovního práva (např. v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19) a řešení problémů, které přinesla novela ZP vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 285/2020 Sb. Účastníci budou podrobně seznámeni s aktualitami v podobě stanovisek ústředních orgánů nebo soudních rozhodnutí, ke kterým došlo v průběhu roku 2020. Pozornost lektora bude věnována taktéž problematickým oblastem z pracovněprávní praxe, které přetrvávají a vedou ke sporům nebo dohadům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně. 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :
Aktuální problémy z pracovněprávní praxe
- výkon práce zaměstnance na jiném místě, než jsou pracoviště zaměstnavatele alias home office (formální podmínky; otázky BOZP a posouzení pracovního úrazu
- rozvržení pracovní doby
- úhrada nákladů spojených s výkonem práce
- pracovněprávní souvislosti pandemie koronaviru Covid-19
- podmínky povinného testování
- co když se zaměstnanec odmítne podrobit povinnému testování, nebo zaměstnavatel nemůže testovat?
- návrat zaměstnance ze zahraničí a povinnost zaměstnavatele nevpustit ho na pracoviště bez negativního testu
- testování a očkování jako překážka v práci 

Přijaté a připravované legislativní změny
- změna zákona o pedagogických pracovnících (doba určitá); bude se měnit délka stanovené týdenní pracovní doby
- výpočet minimální mzdy a základní výměra dovolené?
- jak je to s tzv. kurzarbeitem?

Vybrané problémy spojené s novelou zákoníku práce
- jak se vypořádat se zásadní změnou právní úpravy dovolené v praxi roku 2021 - minimální délka čerpané dovolené
- dovolená ve svátek
- převod dovolené do dalšího roku
- musí zaměstnavatel měnit dovolenkový lístek nebo rozvrh čerpání dovolené?
- správné posouzení pracovního volna k činnostem na akcích pro děti a mládež (jak vnímat týden pracovního volna; které pracovní volno je placené?
- postup zaměstnavatele při refundaci vyplacené náhrady za čerpání pracovního volna

Vybrané problémy pracovní doby
- rozvržení pracovní doby, pracovní režim a z toho vyplývající délka týdenní pracovní doby
- specifika spojená s pružným rozvržením pracovní doby
- práce přesčas - možnosti a omezení
- možnost nařízení práce ve svátek a v den nepřetržitého odpočinku v týdnu 

Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech
- dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci a povaha překážky v práci
- sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas v kolektivní smlouvě
- zrušení pracovního poměru ve zkušební době a těhotenství zaměstnankyně

Aktuality ke dni konání semináře

Diskuse, odpovědi na dotazy.

 

LEKTOR:

JUDr. Petr Bukovjan - specialista na personalistiku a pracovní právo 

TERMÍN

pátek 21. května 2021

ČAS:

9:00 - 14:00 hod (90 minutové bloky, s přestávkami mezi bloky)
                              8:30 - 9:00 hod ..... doba pro ověření a navázání spojení

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA  kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)
CENA:  

1450,- Kč  platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky, v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář , nejsme plátci DPH  

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 17. května 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

  Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“

William H. Gates