Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

AKTUÁLNĚ ZE MZDOVÉ ÚČTÁRNY V POLOVINĚ ROKU 2019

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   15218

URČENO: 
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat informace v souvislosti s legislativními změnami.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:

Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami a změnami ve mzdové účtárně a pracovněprávní oblasti od počátku roku 2019 a připravovaných novinek pro nadcházející období.  

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Zrušení karenční doby v příkladech a informace o dalších připravovaných novelách zákoníku práce.
  • Postupné zavádění elektronické formy dočasných pracovních neschopnosti z pohledu zaměstnavatele (od poloviny roku 2019 a dále od roku 2020).
  • Novela insolvenčního zákona od 1. června 2019 - změny v oddlužení z pohledu zaměstnavatele, postup po ukončení oddlužení (oddlužení, konkurz, exekuce).
  • Plánované zvýšení nezabavitelné částky - návrh novely nařízení vlády o nezabavitelné částce.
  • Rehabilitace - nový právní výklad k překážce v práci, doprovod rodiče do zdravotnického zařízení - výklad MPSV.
  • Novela zákona o daních z příjmů

      - základ daně u zaměstnanců, u nichž se veřejnoprávní pojistné řídí právními předpisy jiného členského státu EU nebo státu tvořícího EHP nebo Švýcarska
     - aktuální výklady (účinnost 1. ledna 2019), novela daňových zákonů, tzv. daňový balíček.

  • Opakované uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr a záměrné vyhýbání se odvodu pojistného - vyjádření příslušných institucí.
  • Aktuálně k některým zaměstnaneckým benefitům - vzdělávání a nealkoholické nápoje poskytované ke spotřebě na pracovišti.
  • Další legislativní novinky, právní výklady a doporučení k datu konání semináře.

 

LEKTOR:

PhDr. Dagmar Kučerová - odborník na danou problematiku, redaktorka serveru "Podnikatel.cz", autorka odborných článků z oblasti pracovněprávní problematiky

TERMÍN:

ČAS:

úterý 18. června 2019 

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Valašské Meziříčí, velká zasedací místnost firmy PONAST spol. s r. o., Na Potůčkách 163 (směr Rožnov p. Radhoštěm, vedle seupermarketu Lidl)

CENA:  

1.170,- Kč (vč. písemného materiálu s podrobným přehledem probíraných témat a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 12. června 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij