Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

AKTUÁLNĚ ZE MZDOVÉ ÚČTÁRNY NA PODZIM ROKU 2023

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 15223

FORMA:   prezenční  

 

LEKTOR:

PhDr. Dagmar Kučerová - odborník na danou problematiku, autorka odborných článků z oblasti pracovněprávní problematiky

TERMÍN:

ČAS:

pondělí 30. října 2023

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Valašské Meziříčí, velká zasedací místnost firmy PONAST spol. s r. o., Na Potůčkách 163 (směr Rožnov p.  Radh.                                          vedle seupermarketu Lidl)

CENA:  

1.690,- Kč  (včetně písemného materiálu s podrobným přehledem probíraných témat a drobného občerstvení)
                   nejsme plátci DPH
v případě bezhotovostní platby nutná úhrada nejpozději 3 dny před konáním akce - viz Smluvní podmínky

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 24. října 2023 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

 

Určeno:
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat informace v souvislosti s legislativními změnami.

Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami a změnami ve mzdové účtárně a pracovněprávní oblasti ve druhé polovině roku 2022. Objasnit aktuální problémy ve spojitosti s exekučními srážkami ze mzdy, změnami v oblasti cestovních náhrad, dopravy zaměstnanců do zaměstnání, přechodného ubytování zaměstnanců apod. A to vše v návaznosti na daňovou oblast včetně připravovaných změn Zákona o daních z příjmů pro rok 2023. Obsah může být  doplněn o další aktuální informace z oblasti mezd a pracovněprávních vztahů obecně.   

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Novela zákoníku práce
- podrobný výklad k jednotlivým změnám zákoníku práce se zaměřením do praxe
- vysvětlení k účinnosti (od 1. dne měsíce následujícího po vyhlášení, část od roku 2024 a část od roku 2019)
- nové povinnosti při uzavírání pracovněprávních vztahů, práce z domova, změny v doručování (doplněnoo počítání lhůt, …)
- změny u dohod konaných mimo pracovní poměr včetně výpočtu řádné dovolené a další
- upozornění na související změny zákona o inspekci práce a občanského soudního řádu

Novela exekučního řádu a občanského soudního řádu
- změny s odloženou účinností od 1. ledna 2024
- povinnost poskytovat součinnost elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře - kvalifikovaný plátce mzdy

Novela zákona o důchodovém pojištění (září 2023)
- změny u předčasných důchodů a valorizací

Změny zaměstnávání cizinců od poloviny roku 2023
- zaměstnanecké a modré karty (nové náležitosti, povolení k zaměstnání)

Produkt spoření na stáří od roku 2024 - novela zákona o daních z příjmů

Vybrané informace k připravovanému daňovému balíčku od roku 2024
- nemocenské pojištění zaměstnanců
- nová povinnost hlášení dohod o provedení práce a limity pro odvody pojistného u jednoho či více zaměstnavatelů
- nové povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům a naopak, informace k dalším změnám

Aktuality a legislativní novinky k datu konání semináře

Diskuze, odpovědi na dotazy

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela