Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

AKTUÁLNĚ ZE MZDOVÉ ÚČTÁRNY NA PODZIM ROKU 2019

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   16619    

URČENO:
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat informace v souvislosti s legislativními změnami.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami a změnami ve mzdové účtárně a pracovněprávní oblasti ve druhé polovině roku 2019. Zvláštní pozornost bude věnována vystavování „elektronických neschopenek“, jejichž zkušební provoz má být zahájen již od října 2019.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŃ:

  • Plně funkční eNeschopenky od roku 2020 - elektronické dočasné pracovní neschopnosti v praxi, vystavení DPN, zasílané informace pro zaměstnavatele, předávání informací ČSSZ, změny v příloze k vyměřovacímu základu, nemoc u cizinců, více DPN současně, nemoc v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, ukončení DPN, nové povinnosti zaměstnavatele a další.
  • Neposkytování příplatků za práci na dohody konané mimo pracovní poměr a diskriminace zaměstnanců - příplatky na dohody nyní a možné změny v dohodách po velké novele zákoníku práce.
  • Motivační příspěvek – zopakování základních zásad poskytování motivačního příspěvku žákům a studentům, doporučené vzory MŠMT. Jak postupovat při vrácení příspěvku studentem v situaci, kdy pracovní poměr po ukončení studia neuzavře, je nutné příspěvek „dodanit“?
  • Darování krve nebo plazmy – povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance v souvislosti s překážkou v práci, nárok na placené pracovní volno a další.
  • Splatnost mzdy a výplatní termín – nevyplacení v termínu splatnosti, kdy má být výplata na účtu zaměstnance  apod.
  • Elektronické výplatní pásky zasílané na soukromé mailové účty zaměstnanců – pravidla zasílání elektronických výplatních pásek, pracovní nebo soukromé účty zaměstnanců.
  • Ochrana osobních údajů (GDPR) – nový zákon o zpracování osobních údajů, kontrolní činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a inspektorátu práce, na co se mohou kontroly zaměřit atd.
  • Místo výkonu práce a místo pravidelného pracoviště z pohledu cestovních náhrad. a vystavování cestovních příkazů. 
  • Další legislativní novinky, právní výklady a doporučení k datu konání semináře.
LEKTOR:

PhDr. Dagmar Kučerová - odborník na danou problematiku, redaktorka serveru "Podnikatel.cz", autorka odborných článků z oblasti pracovněprávní problematiky

TERMÍN:

ČAS:

čtvrtek 24. října 2019

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Valašské Meziříčí, velká zasedací místnost firmy PONAST spol. s r. o., Na Potůčkách 163 (směr Rožnov p. Radhoštěm, vedle seupermarketu Lidl)

CENA:  

1.170,- Kč (vč. písemného materiálu s podrobným přehledem probíraných témat
a všech změn, drobné občerstvení), nejsme plátci

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 18. října 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij