Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

Aktuality v účetnictví 2019, daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob u vybraných účetních jednotek za rok 2018

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   11919

                                                                                                              

URČENO
Ekonomům a účetním škol, školských zařízení, kulturních a sportovních zařízení, příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům zřizovatelů těchto organizací.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je upozornit na aktuální stav legislativy, týkající účetnictví a zásadních novelizací daňových předpisů k 1. 1. 2019 u vybraných účetních jednotek. Pozornost bude věnována tvorbě a čerpání fondů z hlediska daně z příjmú právnických osob. Účastníkům bude poskytnuta metodická pomoc při sestavování přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018 a to včetně příkladu.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Novelizace účetních předpisů pro rok 2019:
- zápis skutečného majitele do veřejného rejstříku,

- legislativní vývoj novelizace zákona o účetnictví,

- co nového na webu MFČR.

- legislativní vývoj novelizace zákona o daních z příjmů,

 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017

- co je předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka za splnění určitých podmínek,

- co je předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka vždy,

- co není předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka,

- bezúplatné příjmy – vysvětlení plošného osvobození vlivem novelizace i ve vazbě na výpůjčku dlouhodobého hmotného majetku,

- změna v ustanovení § 20 odst. 7 – zkrácení časového testu i definice ušetřené daňové povinnosti,

- tvorba a čerpání fondů z hlediska daně z příjmů právnických osob,

- možnost uplatnění daňových odpisů u veřejně prospěšného poplatníka - vysvětlení vlivu na základ daně, nastavení vstupní ceny,

  náležitosti inventární karty majetku,

- výpočet základu daně a vyplnění jednotlivých řádků daňového přiznání včetně příkladu.

Diskuze, odpovědi na dotazy

 

LEKTOR:

Ing. Andrea Hošáková - odborník na danou problematiku

TERMÍN:

ČAS:

úterý 5. března 2019

9:00 - 13:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Uherské Hradiště, Centrum celoživotního vzdělávání č.p. 1531, budova bývalých kasáren

CENA:  

980,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 27. února 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“

William H. Gates