Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

Aktuality a novelizace právních předpisů v účetnictví VÚJ v roce 2020, daň z příjmu právnických osob u veřejně prospěšného poplatníka za zdaňovací období roku 2019

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 12120

URČENO:
Ekonomům a účetním škol, školských zařízení, kulturních a sportovních zařízení, příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům zřizovatelů těchto organizací. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je upozornit na aktuální stav legislativy, týkající účetnictví u vybraných účetních jednotek k 1.1.2020. Zvláštní pozornost bude věnována novelizovaným předpisům z oblasti daní a dalším právním normám, které úzce souvisí s hospodařením s veřejnými finančními prostředky u výše uvedených subjektů v roce 2020. Účastníkům bude poskytnuta metodická pomoc při sestavování přiznání k dani z příjmů právnických osob u veřejně prospěšného poplatníka za zdaňovací období roku 2019. Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Novela č. 357/2019 Sb. Vyhlášky o tvorbě a čerpání FKSP s účinností od 1.1.2020 (penzijní připojištění od 1.7.2020)
Novela č. 126/2019 Sb., zákona o finanční kontrole (zjednodušení zprávy o výsledku s účinností od 1.1.2020)
Novela vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole od 1.1.2020
DPH u neziskových organizací v roce 2020
- stručný souhrn nejdůležitějších změn, které zcela zásadně ovlivní režim daně z přidané hodnoty
Legislativní vývoj novelizace zákona o daních z příjmů
Legislativní vývoj novelizace zákona o účetnictví
Daň z příjmu právnických osob za rok 2019
- co je předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka za splnění určitých podmínek
- co je předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka vždy
- co není předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka
- bezúplatné příjmy - vysvětlení plošného osvobození vlivem novelizace i ve vazbě na výpůjčku dlouhodobého hmotného majetku
- změna v ustanovení § 20 odst. 7 - zkrácení časového testu i definice ušetřené daňové povinnosti
- tvorba a čerpání fondů z hlediska daně z příjmů právnických osob
- možnost uplatnění daňových odpisů u veřejně prospěšného poplatníka - vysvětlení vlivu na základ daně, nastavení vstupní ceny, náležitosti inventární karty majetku
Daňové přiznání k dani z příjmu u veřejně prospěšného poplatníka za rok 2019
 - výpočet základu daně a vyplnění jednotlivých řádků daňového přiznání prakticky s komentářem

Diskuze, odpovědi na dotazy.

LEKTOR:

Ing. Simona Pacáková, odborník na problematiku účetnictví příspěvkových organizací

TERMÍN a ČAS:

pátek 28. února 2020

9:00 - 13:30 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Plzeň, Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, (tram. 4 směr Košutka, zastávka „U Družby")
                                                                                     

CENA:  

1.290,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pondělí 24. února 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)
   

Obsazenost:Volná místa

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“

William H. Gates