Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

AKTIVITY PODPORUJÍCÍ PŘIROZENÝ ROZVOJ ŘEČI

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   16721

AKREDITOVÁNO MŠMT: č.j. MSMT-752/2021-4-52

FORMA:               prezenční (v případě nepříznivé epidemiologické situace on-line)

 

 

URČENO
pro učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, asistenty pedagoga v MŠ a 1. stupni ZŠ, vhodné rovněž logopedické preventisty

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem programu je blíže seznámit účastníky s problematikou vývoje a osvojování řeči, podpory rozvoje dětské řeči a metodikou dalšího rozvoje komunikačních dovedností. Součástí jsou praktické ukázky her vhodných pro děti předškolního věku a raně školního věku. 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

 • Lidská řeč, jazyk
 • Průběh a etapy ontogenetického vývoje řeči
 • Principy a faktory procesu osvojování řeči
 • Rizika, vývojová hlediska osvojování řeči, jazykové roviny, vztah myšlení - řeč - motorika
 • Sluchová percepce, sluchová diferenciace
 • Zraková percepce a diferenciace
 • Koncept podpory rozvoje dětské řeči
 • Orientační test pro pedagogickou depistáž
 • Podklady pro depistáž nezralosti v oblasti motoriky a výslovnosti
 • Praktické ukázky vhodných cvičení a her
 • Sdílení zkušeností, možnosti řešení konkrétních situací z praxe účastníků
 • Diskuse 
LEKTOR:

Mgr. Alena Vlková - speciální pedagog, logoped, zaměřuje se na psychologickou diagnostiku                     

TERMÍN

středa 24. listopadu 2021

ČAS:

9:00 - 15:30 hod (s přestávkou na oběd) prezence 8:30 - 9:00 hod

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1.250,- Kč  včetně písemného materiálu
                   v případě bezhotovostní platby nutná úhrada nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvn podmínky,
                   nejsme plátci DPH 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 18. listopadu 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

POZNÁMKA: 

Počet účastníků je omezen!

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón