Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

NOVELA ZÁKONA O DPH V ROCE 2020 SE ZAMĚŘENÍM NA ČINNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 12620

URČENO:
Začínajícím i zkušeným ekonomům a účetním územně správných celků, jimi zřízených příspěvkových organizací, jako jsou školy, školská zařízení, kulturní a sportovní zařízení, neziskové organizace, které nejsou zřízeny za účelem podnikání, ale jsou nebo se stanou v roce 2020 plátci DPH. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem semináře je upozornit stávající i nové plátce na změny zákona o DPH a jeho právní stav v roce 2020. Jedná se o praktické uplatňování rozsáhlé novely zákona z roku 2019 se zaměřením na změny účinné od 1.1.2020 a 1.5.2020 2020!!

Účastníci budou rovněž seznámeni s účetními příklady z praxe škol, kulturních a sportovních zařízení, sociálních služeb a dalších neziskových organizací v návaznosti na kontrolní vazby v účetnictví a daňové oblasti. 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Aktuální informace k zákonu o DPH, výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR v roce 2020.
Vymezení ekonomických činností neziskových organizací a činností, které nejsou předmětem DPH
Sazby daně a změny v roce 2020
- stravovací služby, dodání hotových jídel, dodání tepla a vody,
- jak vyúčtovat zálohy přijaté před uskutečnění plnění při změně sazby daně
- jedno dodání zboží a služeb s různými sazbami daně
- sazba daně u elektronicky poskytnutých služeb - dodání knih, brožur, novin, časopisů
- změna sazeb daně u příjmů z pronájmu
- změny u finančního leasingu
Typy přijatých dotací z pohledu DPH (kdy jsou úplata, dotace k ceně nebo výnos, který nepodléhá DPH)
Změny v Přílohách zákona o DPH
Komplikované případy při uplatňování daně na vstupu při aplikaci poměrného a krátícího koeficientu
Příklady z praxe a jejich řešení
- výchovně-vzdělávací činnost a ubytovací služby
- ostatní osvobozená plnění bez nároku na odpočet se zaměřením na kulturní a sportovní činnost, sociální, zdravotní služby
Diskuze, odpovědi na dotazy.

LEKTOR:

Ing. Simona Pacáková - daňová poradkyně, odborník na problematiku účetnictví a DPH u neziskových organizací

TERMÍN:

ČAS:

pondělí 22. června 2020 (přeloženo z 27. března 2020)

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Zlín, budova Ministerstva zemědělství ČR, pracoviště Zlín, Zarámí 88 (parkování doporučujeme - veřejné parkoviště Obchodní centrum     Čepkov)

CENA:  

1.350,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH                      

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 16. června 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón